ಸೀತಾ

765.00

ದೇವದತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ರಾಮಾಯಣದ ಸಚಿತ್ರ ಮರುಕಥನ. ಸೀತೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸೀತಾಯಣ

Additional information

Author

Devdutt Pattanaik

Category

Others

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.