ಮೆಲುಕು

180.00

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರು ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಗದದ ದೋಣಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದು, ಜಪಾನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾನು, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ, ನಾನು ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ?, ಶಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನೇಮಾ ಮುಂತಾದ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Additional information

Author

Girish Karnad

Language

Kannada

Category

Essays

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.