ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ

180.00

ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ

(ಗದ್ಯ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ)

ಇದೊಂದು ಭಾಷಣಗಳು, ಲೇಕನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಕಲನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ ಅವರು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 11 ಭಾಷಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ  ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು  6 ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Out of stock

Additional information

Author

Girish Karnad

Language

Kannada

Category

Articles

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.